Somatic Experience

In het individuele werk maak ik daar waar nodig gebruik van de technieken uit de Somatic Experiencing zoals ontwikkeld door Peter Levine.

SE is een psycho-somatische methode voor het helen van trauma’s. Dit kunnen zowel ontwikkelingstrauma’s zijn of trauma’s door ziekte, verlies of scheiding.

Aandacht voor hoe het voelt

Een onverwerkte ervaring of situatie veroorzaakt een trauma, die weer beperkingen geven in je dagelijks leven. Vrijwel elk mens krijgt hiermee te maken. Het hoort ook bij het leven.

Deze ervaringen worden opgeslagen als herinnering in ons lichaam. We denken vaak dat we wel door kunnen en dat we weldenkende mensen zijn die weloverwogen beslissingen nemen. Toch maken we bijna altijd keuzes op basis van “hoe het voelt”. Opgeslagen traumatische ervaringen hebben veel invloed op “hoe het voelt” en hoe je vervolgens reageert. Dit kan verstorend werken op je verdere ontwikkeling en bij het maken van je keuzes.

En het goede nieuws; deze ervaringen zijn alsnog stap voor stap te verwerken in het nu!

Wat gaat het je opleveren?

  • Je bent geen speelbal meer van je gevoelens of impulsen
  • Je voelt van binnenuit waar je inspiratie ligt, wat je nodig hebt en waar je grenzen liggen
  • Je oorspronkelijke levensenergie gaat weer stromen